HWg Calibrator

HW calibrator slouží k nastavení kalibrace (shift) u senzorů v zařízeních připojených přes jednotky Poseidon

Licence type: 
Freeware