You are here

Optický detektor kouře FDR26

Optický detektor kouře FDR26 je určen k detekci a signalizaci vzniku požáru. Objeví-li se v dosahu detektoru produkty spalin, detektor aktivuje relé. FDR26 nereaguje na teplotní změny a lze jej tak doporučit pro instalaci v datových centrech a telekomunikačních místnostech.

Optická detekce kouře je založena na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED a překlopením relé. Kouř je detekován pouze v případě, že „zasáhne“ přímo senzor. K ukončení poplachu dojde až po „vyčištění“ detekčního prostoru v senzoru od kouře.

 

  • Napájení: 10,5 ..14V DC
  • Startovací doba: 60 sekund
  • Signalizace poplachu: svit červené LED, překlopení relé
  • Kontakt relé: zatížení 1A / 30V DC (0.5A 125V AC)
  • Detekce: obsahuje optickou měřicí komoru
  • Detekční prostor : max. 40m2, max. výška 7m
  • Vzdálenosti: max. vzdálenost mezi detektory 8m, max. vzdálenost od zdi 4m
  • Pracovní teploty: 0C až 70C
  • Max. rychlost vzduchu: 600 m/min
  • Perioda měření: 3-5 sekund

Horizontal menu