You are here

Damocles2 MINI

Damocles2 MINI disponuje 4 DI vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů. Všechny DI vstupy jsou vybaveny čítačem S0 pulzů s pamětí pro připojení měřičů (např. vodoměr, plynoměr, elektroměr atd.). Prostřednictvím Damocles2 MINI lze ovládat 2 DO relé výstupy.

Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server. Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android. Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-Trigger.

Zařízení řady Damocles2 slouží k dohledu a ovládání DI/DO po síti prostřednictvím bezpečné M2M komunikace (HTTPs, IPv6, SNMPv3). Díky podpoře více než 50 SNMP nebo SCADA aplikací lze zařízení řady Damocles2 zapojit do nejrůznějších moni- torovacích a řídicích systémů. Protokol MQTT umožňuje použití v rámci IoT   řešení

  • 4x digitální vstup; data logger pro více než 250.000 záznamů; digitální vstupy jsou vybaveny 32-bitovým čítačem S0 pulzů se zálohováním pro případ výpadku napájení
  • 2x relé výstup; 8x virtuální digitální výstup
  • 5x SNMP Trap; 5x E-mail; 5x "SMS+Ring" (přes externí GSM bránu nebo modem)
  • Kompatibilita s MQTT umožňuje připojení do IoT Hub, MS Azure, AWS IoT, Bluemix Internet of Things a dalších cloudových služeb.
  • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server.
  • Změna stavu DI vstupu odešle email, "SMS+Ring" nebo SNMP Trap, případně sepne vzdálené relé na jiné jednotce Damocles2 nebo Poseidon2.
  • Pro prozvonění nebo SMS lze použít SW HWg-Trigger (externí GSM modem nutný) nebo na stejné LAN síti umístěnou SMS bránu HWg-SMS-GW3.
  • Virtuální digitální výstupy (VDO) lze ve stejné síti LAN namapovat na fyzické DO výstupy (relé) jiných jednotek Damocles2 nebo Poseidon2.
  • Prostřednictvím softwaru HWg-PDMS lze S0 pulzy přepočítat na cenu za čas s výstupem do MS Excel.
  • Kompatibilní s řadou SW třetích stran (SCADA apod.). Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).

Horizontal menu

Online Demo: 
OBSOLETE: AddressOBSOLETE_GPSAddresspoint
Prague
Formanská 296
149 00 Prague
Czech Republic
HW group Office, Formanská 296, 149 00 Praha, Czech Republic
Prague
Czech Republic
POLYGON ((12.090589 48.5518081, 12.090589 51.0557185, 18.8592361 51.0557185, 18.8592361 48.5518081, 12.090589 48.5518081))
HW group Office, Formanská 296, 149 00 Praha, Czech Republic