You are here

I/O Controller 2

I/O Controller 2 připojuje na Ethernet plný sériový port RS-232/485 a sadu osmi binárních vstupů a osmi binárních výstupů. I/O Controller 2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Sériový port zařízení lze připojit k PC po síti LAN a zpřístupnit jej ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port). Binární vstupy a výstupy zařízení lze ovládat přes web nebo protokol Modbus/TCP.

Pro konfiguraci má I/O Controller 2 vestavěný webový server. Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze k jednomu PC připojit až 100 vzdálených sériových portů.

Box-2-Box režim umožnuje „tunelovat“ binární vstupy a výstupy, stejně jako RS232/485 sériový port mezi dvěma zařízeními po síti LAN.

  • 1x plný sériový port RS-232/485 s podporou 9bitové komunikace
  • 8x DI binární vstup (pro připojení kontaktu, tlačítka nebo napětí 5-20)
  • 8x DO binární výstup (otevřený kolektor)
  • M2M komunikační protokoly: http, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server.
  • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server, Telnet.
  • Plný sériový port RS-232 (9 pinů: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD).
  • Sériové rozhraní RS-485: max 115.200 Bd.
  • Bezplatný SW HW VSP3 : Virtuální Sériový Port pro Windows (NT service, x64 systémy). Podporuje až 100 vzdálených sériových portů.
  • Kompatibilní s řadou SW třetích stran. Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).

Horizontal menu

Online Demo: 
OBSOLETE_GPSAddresspoint
Czech Republic
POLYGON ((12.090589 48.5518081, 12.090589 51.0557185, 18.8592361 51.0557185, 18.8592361 48.5518081, 12.090589 48.5518081))