1
2
3

Solutions

Virtuální výstupy v jednotkách Poseidon2 a Damocles2 umožňují v zařízení používání výstupů z jiných jednotek Poseidon2 a Damocles2 (Box2Box). De facto se jedná o obdobu stávajícího režimu, který fungoval pomocí SNMP trapů, pouze v případě Virtuálních výstupů probíhá komunikace spolehlivějším protokolem TCP/IP, je opakovaná (provádí se každých 60s), zabezpečená a lze na ni aplikovat všechny funkce, podmínky a vlastnosti jako na fyzické výstupy.

Virtual outputs in Poseidon2 and Damocles2 units allows to use outputs from different Poseidon2 and Damocles2 units (Box2Box). De facto we are talking about similar feature, which was based on SNMP traps, only in case of Virtual outputs the communication runs more reliable way via TCP/IP protocol, it is repeated (done each 60s), secured and all functions work this way too, conditions and features same as with physical outputs.

V portálu SensDesk je nově k dispozici možnost ovládat výstupy zařízení HW group přímo z webového rozhraní portálu. To lze by využít pouze, jsou-li výstupy v manuálním režimu, tj. nejsou-li na ně aplikovány žádné podmínky a triggery.

The SensDesk portal supports a new feature for controlling device outputs using the portal web interface. Simply flip a switch in the SensDesk.com web interface, and in a few seconds, a relay at the device flips, too. This Application Note details the advantages and limitations of the CheckPeriod function.

Poseidon2 and Damocles2 devices support, since FW version 2.0.15, secure https communication with the user (WEB) as well as using XML. This Application Note explains how to use HTTPS and manage certificates.

Pro práci s Microsoft Azure používají jednotky Poseidon2 a Damocles2 protokol MQTT. V jednotkách musí být nahrán FW 3.2.6 a vyšší.