HWg-Ares 10

Ares 10 je cenově efektivní GSM teploměr pro vzdálený dohled a odesílání poplachů z míst bez možnosti připojení k LAN, k němuž lze připojit až 3 vnější senzory a 2 detektory na DI.

Ares hlídá rozsahy hodnot připojených senzorů, při alarmové hodnotě posílá e-mail, SMS nebo prozvoní zadaná telefonní čísla. Přes webový portál SensDesk lze prohlížet naměřená data v komplexním uživatelském rozhraní.

Produkty řady Ares umožňují vzdálenou aktualizaci firmware „FOTA“ (Firmware Over The Air).

Základní vlastnosti: 
 • 3x 1-Wire UNI/1-Wire vstup; 2x digitální vstup; data logger pro více než 250.000 záznamů; digitální vstupy jsou vybaveny 32-bitovým čítačem S0 pulzů se zálohováním pro případ výpadku napájení
 • 5x E-mail; 5x "SMS+Ring"
 • Prostřednictvím USB rozhraní lze zařízení konfigurovat přes PC bez nutnosti instalace dalšího SW. Vzdálená konfigurace je možná přes záložku „AresConf“ v bezplatném portálu SensDesk.
 • Firmware lze nahrávat vzdáleně (FOTA) a zařízení řady Ares jsou tak ideální i pro velké instalace.
 • Připojeno přes GSM/GPRS.
 • Hodnota senzoru mimo nastavený rozsah nebo změna stavu DI vstupu odešle email nebo "SMS+Ring".
 • Data jsou zasílána jako příloha e-mailu nebo je možno je stáhnout přes USB.
 • Prostřednictvím softwaru HWg-PDMS lze S0 pulzy přepočítat na cenu za čas s výstupem do MS Excel.
 • Součástí startovní sady "Tset" je teplotní sensor, jehož kabel lze prodloužit až na 60 m.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran (SCADA apod.). Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).
Typické aplikace: 
 • Technologie rozvodu elektrické energie (trafostanice),  vedení
 • Dohled zdrojů vody a stavu technických   zařízení
 • Zemědělské prostory (skleníky, sýpky   atp.)
 • Technologie silnic, dálnic a železnic
 • Teploty a posuny konstrukcí
 • Diesel generátory – dohled prostředí a   stavu
   

Horizontal menu

Rozdíly Ares 10 vs. Ares 12:

  Ares 10 Ares 12
1-Wire UNI vstupy 14×
Externí výstupy NO YES
Baterie NO YES