You are here

Converter 2xPt100 1W-UNI

Dvojitý převodník pro připojení teplotních čidel Pt-100 a Pt-1000 na 1-Wire UNI (RJ11). Jedno nebo dvě externí čidla teploty lze monitorovat po LAN (Poseidon2) a po GSM (Ares).
Typické použití je měření extrémních teplot v pecích, lednicích, motorech a podobně.

  • Vstup: 2x Pt-100 nebo Pt-1000
  • Připojení čidel: 2 nebo 3 nebo 4 drátové
  • Galvanické oddělení: Ne
  • Rozšířené možnosti: Možnost konverze jednotek a kalibrace hodnoty
  • Rozhraní: 1-Wire UNI (2x RJ11 pro řetězení)
  • Připojuje se k: Poseidon 2250, 4002, Ares 12/14, Poseidon2
  • Prostředí: Instalace převodníku ve vnitřním prostředí
  • Napájení: Ze sběrnice (1-Wire UNI) – max dva senzory na jeden aktivní port.
  • Omezení senzoru: Vysoká spotřeba proudu, maximálně 2 senzory na jeden aktivní RJ11 port. Doporučujeme použít 1-Wire hub Power

Horizontal menu