You are here

PortBox2

PortBox2 je konvertor sériového portu RS-232 a RS-485 na Ethernet. PortBox2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Konvertor lze připojit k PC po síti LAN a jeho sériový port připojit ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port).

Pro konfiguraci má PortBox2 vestavěný webový server. Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze k jednomu PC připojit až 100 vzdálených sériových portů.

RS-232 port na PortBox2 lze současně použít pro sběr dat (CDR/SMDR tarifikace PBX telefonní ústředny) a zároveň pro vzdálený přístup jako virtuální sériový port. Box-2-Box režim umožnuje „tunelovat“ sériový port mezi dvěma zařízeními po síti LAN.

  • 1x plný sériový port RS-232/485 s podporou 9bitové komunikace
  • M2M komunikační protokoly: http, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server.
  • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server, Telnet.
  • Plný sériový port RS-232 (9 pinů: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD).
  • Sériové rozhraní RS-485: max 115.200 Bd.
  • Bezplatný SW HW VSP3 : Virtuální Sériový Port pro Windows (NT service, x64 systémy). Podporuje až 100 vzdálených sériových portů.
  • Kompatibilní s řadou SW třetích stran. Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).

Horizontal menu

Online Demo: 
OBSOLETE_GPSAddresspoint
Czech Republic
POLYGON ((12.090589 48.5518081, 12.090589 51.0557185, 18.8592361 51.0557185, 18.8592361 48.5518081, 12.090589 48.5518081))