STE2 r2: LAN a WiFi teploměr pro vzdálené monitorování

STE2 r2 může připojit až 5 senzorů pomocí 1-Wire a 1-Wire UNI a až dva detektory přes digitální vstupy pro kontakty. 

Pro konfiguraci má STE2 r2 vestavěný webový server. Zařízení lze sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk, v kombinaci s mobilní aplikací SensDesk Mobile. Zařízení je dodáváno s bezplatnou aplikací HWg-PDMS pro tvorbu grafů a export dat do MS Excel.

STE2 r2 je zařízení s podporou SNMP, určené pro sledování teploty a vlhkosti z externích senzorů s možností připojení k internetu prostřednictvím sítě Ethernet nebo WiFi. Při překročení povoleného rozsahu hodnot vás okamžitě upozorní alarmovou zprávou, kterou odešle e-mailem přes online portál SensDesk nebo SMS přes samostatnou GSM bránu HWg-SMS-GW3. Zahrnuje kartu Alarms, kde můžete definovat až 3 sady cílů a přiřadit je jednotlivým senzorům.

Základní vlastnosti: 
 • Lze připojit až 5 senzorů (1-Wire + 1-Wire UNI) a 2 DI (Digitální vstupy) pro detektory
 • 2x E-mail; 2x SMS + Ring upozornění, STE2 r2 obsahuje možnost vytočit cílové číslo (vyžaduje externí bránu)
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, HWg-Push, WWW rozhraní (HTTP a také HTTPs), kde lze konfigurovat bezpečné rozsahy pro senzory
 • Připojeno přes LAN a WiFi. Konfigurace přes vestavěný web server.
 • NMS konektivita (SNMP MIB); snadná instalace; pdpora DHCP; podpora TLS autentizace (Gmail).
 • Hodnota senzoru mimo nastavený rozsah nebo změna stavu DI vstupu odešle upozornění přes e-mail, SMS nebo formou prozvonění. Pro prozvonění nebo SMS lze použít na stejné LAN síti umístěnou SMS bránu H
 • Zařízení kompatibilní s portálem SensDesk (projekty IoT)
 • Napájení 5V nebo PoE.
 • Prostřednictvím softwaru HWg-PDMS mohou být zaznamenaná data exportována do MS Excel.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran. Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).
Typické aplikace: 
 • Vzdálená kontrola klimatizace
 • Vzdálený dohled chladničky nebo mrazničky
 • Skladování léčiv + reporty (SensDesk)
 • Uskladnění potravin
 • Vzdálené monitorování průmyslového prostředí
 • Monitorování teploty a vlhkosti
 • Monitorování CO2
 • Detekce zaplavení vodou v bodě
 • Monitorování elektrického proudu
 • Optimalizace vytápění
 • HVAC dohled

Horizontal menu

Sledujte vše online

 • Připojte teploměr STE2 r2 k síti pomocí LAN nebo pomocí vestavěné WiFi antény.
 • Součástí balení STE2 r2 je univerzální napájecí adaptér. Zařízení lze také napájet z PoE
 • Přístroj má rovněž vestavěný WEB server, takže nebudete potřebovat žádný jiný software kromě standardního internetového prohlížeče. HTTPS je také podporováno,
 • Připojte externí senzory + detektory a definujte výstrahy. Součástí balení je také jeden teplotní senzor.
 • Pokud hodnota senzoru překročí bezpečný rozsah nebo je uzavřen DI vstup, STE2 r2 vás upozorní e-mailem.

Portál SensDesk dohromady s STE2 r2 je typickým představitelem jednoduchého a spolehlivého IoT řešení. Přečtěte si tuto aplikační poznámku, která popisuje, jak vytvořit uživatelský účet a přidat zařízení do portálu SensDesk.

 • SensDesk poskytuje rychlé náhledy aktuálních hodnot a také ukládá historii těchto dat.
 • Portál SensDesk také dokáže upozornit na odpojené zařízení od internetu.
 • Portál SensDesk zasílá výstražné SMS zprávy přes SMS GW3.

Vyberte si požadovaný senzor/ detektor

 • Teplotní senzory (vnitřní/ venkovní/ kryo)   
 • Kalibrované snímače teploty
 • Senzory relativní vlhkosti (vnitřní/ venkovní)
 • Senzory CO2 a VOC
 • Senzory světla
 • Senzory proudu AC/DC
 • Senzor střídavého napětí (0- 230 V)
 • Senzory 4-20 mA (převodník) pro průmyslové sondy
 • Senzor zaplavení vody (bodová detekce)
 • WLD (Water Leak Detection - detekce zaplavení) pomocí externího snímacího kabelu
 • Detektor proudění vzduchu
 • Detektor dveřních kontaktů
 • PIR detektor pohybu
 • Detektor úniku plynu
 • Detektor přítomnosti (110/ 230V)
 • Vibrační detektor

K zařízení STE2 r2 lze připojit až 5 externích senzorů (RJ11) + 2 detektory DI.

 

Hodnoty senzorů v grafech a reportech

Data mohou být přenášena protokolem HWg-Push do portálu SensDesk, nebo do software HWg-PDMS. PDMS umožňuje sbírat všechny naměřené údaje a převést je do Excelu.

Portál SensDesk umí formou grafů poskytnout náhled na historii měřených veličin, upozorní vás když zařízení STE2 r2 nefunguje nebo je jakýkoliv senzor mimo stanovené limity. Pro příklad jak pracovat s grafy v SensDesku se podívejte na aplikační poznámku https://www.hw-group.com/cs/podpora/jak-pracovat-s-grafy-na-sensdesku

Software nebo aplikace třetích stran mohou používat protokoly SNMP nebo XML Open API.

In the video below you can see a very detailed review of STE2 r2 by Csongor Varga.
STE2 r2 & SensDesk: In the video below we are talking about how to connect the STE2 r2 to SensDesk portal
In the video below, we are talking about how to connect the STE2 r2 web thermometer to LAN via WIFI or WIFI + LAN.
In the video below, we are going to show you how to set up your Gmail account for email alerts on STE2 r2.
In the video below, we are showing where can find all the technical parameters and how to compare STE2 r2 with other devices
STE2 - remote monitoring system by HW group

Recommended products

HWg PDMS

Windows aplikace pro sběr dat ze senzorů a vstupů po síti GSM (HWg-Ares) a LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR). Export dat na pozadí.

SMS-GW3 LTE

SMS-GW3 LTE je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN.

Temp 1Wire Pt1000

Teplotní senzor pro sklady, potravinářské provozy, mrazničky, lékařské a laboratorní vybavení, zemědělství a mnoho dalších oblastí průmyslu.Rozsah teploty od

Temp-1Wire 3m kalibrovaný - na vyžádání

Teplotní senzor (-10°C až +80°C) s kalibračním certifikátem - měřeno ve 3 bodech (-5°C, 25°C a 78°C).

HTemp-1Wire 3m

Digitální teplotní (-30°C až +80°C) a vlhkostní senzor pro venkovní užití i užití v krytých prostorách. Rozhraní RJ11 (1-Wire).

Temp-1Wire-Flat 3m

Digitální čidlo teploty pro vnitřní a vnější použití pro rozsah -30°C až +60°C (-22°F až +140°F) - speciální verze pro měření teploty v lednicích a mrazácíc

Optický detektor kouře FDR26

Optický detektor kouře FDR26 je určen k detekci a signalizaci vzniku požáru. Objeví-li se v dosahu detektoru produkty spalin, detektor aktivuje relé.

PowerEgg2

PowerEgg2 je určen pro detekci a odpínání střídavého síťového napětí 110 až 230V.

Sensor WLD Relay 1W-UNI

Sensor WLD Relay 1W-UNI detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (2+2m).

Senzor 0 až 20mA 1W-UNI

Galvanicky oddělené měření proudu 0 až 20 mA SS, výstup 1Wire-UNI (RJ11). Připojte externí průmyslové čidlo s výstupem 0-20mA (typ „zdroj“ nebo „source“).

Power Detector

Power detector je zařízení určené pro detekci přítomnosti síťového napětí v rozsahu 110–230V střídavého proudu v elektrické zásuvce.

30A DC Current probe 1W-UNI

Senzor pro přímé měření stejnosměrného proudu až do 30A.

Detektor zaplavení 1W-UNI 3m

Jednoduchý detektor zaplavení či všky hladiny. Senzor detekuje zaplavení vodou mezi čtyřmi detekčními trny na těle senzoru.

Temp-1W-UNI Pt100 Frost

Teplotní senzor nízkých teplot s Pt100 čidlem a 1-Wire UNI výstupem. Obsahuje teplotní čidlo Pt100 (-190 až 150°C).

Poseidon T-Box RJ11

Rozbočovač T-Box slouží pro připojení senzorů na sběrnici 1-Wire k jednotkám z Poseidon2 a Ares10/12.  T-Box umožňuje připojit k jedné jednotce Poseidon2 až