You are here

Zabezpečení budov a kontrola přístupů

Zabezpečení budov a kontrola přístupů

Issue description: 

Správci budov, ředitelé a majitelé zařízení s vysokým počtem vstupů řeší otázku zabezpečení a zároveň kontroly vstupů do budovy.

V době neustálého rozvoje moderní technologie a chytrých IoT zařízení je přinejmenším moudré mít prostor alespoň základně zabezpečený a vědět tak, že se v zařízení (školském, bytovém, pracovním..) nepohybuje neoprávněná osoba. Navíc lze mít spousty další užitečných informací a možností.

Čemu lze díky zabezpečení předcházet a co lze získat:

 • Pohybu neoprávněných osob
 • Páchání trestné/nezákonné činnosti
 • Informace o pohybu osob
 • Přidělení přístupových práv
 • Včasný poplach
 • Důkazní materiál
SolutionsBenefits

Pro následující problém se vybízí řešení v podobě našeho systému HWg-SH4. Pomocí jen jedné jednotky jsme schopni obsloužit dva hlavní zámky/dveře. (možnost většího počtu s SH4e/s). Můžeme připojit jakýkoli zámek (více informací v AN). Odpadá nám dále nutnost nošení klíčů, pouze uživateli přidělíme RFiD chip.

V nadřazeném SW HWg-DCD2 pak máme jasný přehled nad tím, kdo a kdy do budovy/areálu vstoupil. Databáze je navíc ukládána do vnitřní paměti.

Nastavení a přidělování práv lze provádět přímo v řídící jednotce v HWg-SH4 nebo pomocí HWg-DCD2.

Pro vzdálený přehled o ovládání zámku lze použít mobilní aplikaci SensDesk Mobile. Můžeme tak v případě potřeby pustit osobu z/do objektu.

Samozřejmostí je pak možnost připojení dveřního kontaktu.

Systém pracuje jak online, tak offline.

Pokud chceme implementovat i CCTV kamery je možnost je též připojit do naší jednotky HWg-SH4. Konektivita je zprostředkována pomocí digitálních vstupů/výstupu. Můžeme tak kameru díky relé zapnout/vypnout a pokud má kamera schopnost spínání kontaktu, může tak poslat signál do naší řídící jednotky.

 • Snadné ovládání a přehled
 • Jedna řídící jednotka
 • Online i Offline
 • Připojení detektoru na DI vstupy
 • Žádné paušály, poplatky

Horizontal menu