You are here

Spotřeba energie v bytových domech

Nabízíme efektivní řešení optimalizace pomocí našeho produktu HWg-PWR

Issue description: 

Přehled

Každý bytový dům představuje několik desítek bytů spolu s majitely či nájemníky a správcem v čele. V každém bytě probíhá individuální spotřeba energií (elektrika, voda, plyn). Pro měření spotřeby se standardně používají měřiče instalované v každém jednom bytě. V těchto případech dochází zpravidla k několika problémům.

Problém

První problém nastává při zapisování stavu měřičů před zaúčtováním. Musí být zaměstnán pověřený člověk který pracně obejde všechny bytové jednotky a zaznamená stav. Majitelé si musí vzít volno k zpřístupnění bytů a i tak celý proces zabere několik dnů než jsou ověřeny všechny měřiče.

Výpis za odečet z měřičů dostává majitel bytu pouze jednou ročně rozepsán od energetické společnosti a nezřídka dochází k nesrovnalostem. Společnost se může zmýlit ve finálních výpočtech a v návaznosti na to nám vyúčtuje nesprávnou sumu k zaplacení.

Řešení

Nabízíme efektivní řešení pomocí našeho produktu HWg-PWR

SolutionsBenefits

Pro zajištění přesného stavu všech měřičů použijeme chytrou bránu pro sběr dat HWg-PWR. Díky tomuto zařízení může mít kompetentní osoba okamžitý přehled spotřeby. Všechny data jsou přenášena přímo z měřičů do zařízení a poté mohou být online zobrazena nebo jednoduše uložena do excel tabulky.

Podmínky

  • elektroměry, vodoměry, plynoměry s M-bus rozhraním
  • Elekroměry pracující na bázi S0 pulzního čítače

 

  • Vždy přesné údaje bez nutnosti 3. osoby
  • Možnost mít kdykoli přístup k datum ze všech bytů stejně tak k historii
  • Jednorázový nákup, žádné další tarify/poplatky
  • Strandardní záruka 3 roky a plná technická podpora

Horizontal menu