You are here

Monitoring teploty ve skladech a chladících prostorách

Monitoring teploty ve skladech, chladících prostorách a výrobnách

Issue description: 

Často se setkáváme s firmami, které vyžadují neustálý monitoring a kontrolu teploty. Ať už z vlastní vůle nebo kvůli normám a směrnicím. Jsou to firmy, které se nejčastěji zaměřují své působení do oblastí – potravin – výrobny, restaurační zařízení; farmaceutik – lékárny, laboratoře, továrny; chov zvířat – velkochovy, malochovy, farmy nebo například prodejci hotových produktů.

Každá taková firma musí mít zřízený sklad pro své zboží a v něm provádět monitoring teplot a vlhkosti.  Aby se rozhodlo, jaké zařízení použít pro konkrétní případ musíme zvážit velikosti skladovací místnosti/prostoru, místa, kde chceme veličiny měřit, konektivitu. Pro každé místo proto může existovat jiné řešení.

SolutionsBenefits

Firma si pronajímá pouze malý sklad a nevyžaduje žádné další dodatečné funkce od zařízení. Pouze 1x teplotu a/nebo 1x vlhkost s možností záznamu a přehledu online s upozorněním v případě teploty mimo stanovený rozsah. V takových případech je nejlepší použít produkt STE2. Za nízkou cenu dostanete poměrně hodně muziky. Bonusem je možnost připojení přes Wi-Fi a teplotní senzor v ceně (-10°C to +80°C)

  • Nízká cena
  • Snadná instalace
  • Senzor i software v ceně
  • Wi-Fi, DI, PoE
  • Email, SMS*, SNMP

Firma nadnárodní velikosti vlastní několik skladů pro skladování potravin. Kromě měření teploty a vlhkosti ještě vyžaduje spínání relé kontaktu kvůli alarmu a dalším funkcím. Vyžaduje taktéž modbus/tcp ovládání a možnost připojit senzory vzdálené více jak 60m. Mimo to potřebuje monitorovat i zda někdo do skladu vstoupil a či nehrozí vznik požáru. Monitorovacích míst má desítky.  Pro takový požadavek je nejlepší použít naší jednotku Poseidon2 4002, která poskytne všechny potřebné vlastnosti a přihodí ještě několik navíc.

Pokud je požadavek na monitoring ale bez možnosti použít připojení LAN můžeme vždy využít našeho zařízení Ares 10/12, které má téměř všechny vlastnosti Poseidon2/Damocles2 s tím rozdílem, že pracuje pomocí 3G a GPRS připojení.

  • Až 16/24 senzorů pro jednu jednotku
  • 12 DI vstupů a 4 DO výstupy
  • Paměť na 250tis záznamů
  • 5 let záruka

Horizontal menu