You are here

Monitoring prostředí a přístupové systémy v datacentrech

Monitoring prostředí a přístupové systémy v datacentrech

Issue description: 

Firma provozující síť datacenter a serverových řešení dostala požadavek od vedení na zajištění vhodného dohledového
systému. Firma vlastní nejen rozsáhlá datacentra ale i menší prostory a k tomu nabízí řešení ve formě vlastního serveru.
Jak známo v tomto sektoru je potřeba vždy dohledovat prostředí. Ať už jen v místnosti nebo v konkrétním rozvaděči. 

Datacentra obvykle obnášejí investice v řádech stovek až milionů korun. Pak-li, že nastane jedna z níže uvedených událostí
následky mohou být ještě větší a to i kvůli uloženému a spravovanému obsahu. 

Možné následky:  
- přehřátí komponent s možným vznikem požáru
- vytopení místnosti včetně rozvaděčů
- vniknutí neoprávněné osoby do místnosti a ztráta či manipulace s daty

Druhým požadavkem pak bylo zajistit vhodný přístupový systém pomocí, kterého bude jasně zřetelné kdo a kdy se v
místnostech pohyboval stejně tak jako přidělit určitým osobám přístup ke konkrétním dveřím. 

Oboje zadání samozřejmě počítají s možností připojení do vlastních SNMP SW.

SolutionsBenefits

Monitoring

K dohledování zmíněných prostor je nejvhodnější použít komplexní zařízení z řady Poseidon. Ideálně pak Poseidon2 4002,
které poskytuje maximální možný počet připojitelných senzorů a detektorů stejně tak jako širokou paletu připojitelnosti a
podpory komunikačních a bezp. protokolů.

Pro menší příležitosti můžeme použít menší zařízení například Poseidon2 3266, který může být někdy vhodnější. V případě
potřeby prodiskutujte raději s námi. 

 

- Až 12 teplota/vhlkost senzorů 1-Wire
- Až 24 teplota/vlhkost senzorů RS-485
- 12 DI vstupů i pro detektory 3. stran, 4 DO výstup
- Připojení záplavového kabelu
- Komunikace pomocí SNMP,MQTT..
- Alarmy pomocí SMS, EMAIL, SNMP Trap, Relé

Access controll

Pro přístupový systém lze použít naše řešení HWg-SH4. Jeden nadřazený SW HWg-DCD, který se stará a řídí běh
ostatních součástí systému. Zde je rovněž uloženo nastavení a celková databáze uživatelů. 
Pro větší počet rozvaděčů, tak použijeme jednu hlavní řídící jednotku HWg-SH4 a dále připojíme rozšiřující jednotku SH4e
(s), která bude sloužit k ovládání dalších dveří. Díky tomu, tak ušetříme na celkovém řešení. 

Můžeme tedy:
- vidět kdo a kdy se necházel v místnosti/kabinetu.
- data uložené v SW
- pro případ offline verze jsou data uložená také v jednotkách SH4                                                              - spravování přístupů přes web nebo SW
- správce může být upozorněn pomocí SMS zprávy o otevření dveří nebo o neautorizovaném přístupu

- Připojitelnost jakékoli kliky/zámku a čteček pracujících na standardu RS-232/Wiegand
- Připojitelnost dveřních kontaktů
- Ovládání až 16 dveří z jedné SH4 jednotky
- Online/offline mod
- SW HWg-DCD2 zdarma + mobile verze

Horizontal menu