You are here

Detekce zaplavení a požáru v ubytovacích zařízeních

Hotelový řetězec provádí revitalizaci a dodržení standardu pokojů. V každém hotelovém pokoji potřebuje mít zajištěný dodej vody (koupelna, topení) aby nedocházelo k únikům a následnému vytopení a mimo to musí provést bezpečnostní opatření i z hlediska např. náhlého požáru.

Issue description: 

Pokud začne někde kolem vedení vody (vodovodní trubky, záchod, topení) unikat voda může to způsobit nedozírné následky v hodnotách milionů korun. Stejné problémy hrozí v případě nedopalku cigarety či jinak zapříčiného požáru. Proto je nutné hledat na truhu vhodné řešení, které včas upozorní na vznikající problém a předejde tak katastrofě. (spouštění springleru?).

SolutionsBenefits

Je možné nejdříve vyřešit problém například jen se zajištěním úniku vody. Můžeme zde použít naše zařízení HWg-WLD, které může po délce až 85 (celk.185) detekovat unikající kapalinu byť jen ve velikosti kapky. Tato možnost je ekonomicky efektivní.

  • Více typů alarmů sms, email, prozvonění, siréna
  • Záznam teploty, vhlkosti a mnoho dalších funkcí
  • Jednorázový nákup, žádné další tarify/poplatky
  • Strandardní záruka 3 roky a plná technická podpora
  • Možnost certifikace

Zákazník si zvolí možnost kompletního zabezpěčení tzn., že použije jednu z našich jednotek Poseidon2 k ní zařízení HWg-WLD Relay a detektor kouře FDR-12 v případě požadavku SMS alarmů i SMS bránu HWg-SMS-GW3

  • Více typů alarmů sms, email, prozvonění, siréna
  • Záznam teploty, vhlkosti a mnoho dalších funkcí
  • Jednorázový nákup, žádné další tarify/poplatky
  • Strandardní záruka 3 roky a plná technická podpora
  • Možnost certifikace

Horizontal menu