You are here

IP WatchDog2 Lite

IP WatchDog2 Lite detekuje v uživatelem definovaných intervalech stav internetového připojení a zařízení připojených v místní síti (LAN). IP WatchDog2 Lite umí sledovat až deset kanálů.

V případě, že internetové připojení nebo některé ze sledovaných zařízení přestane odpovídat, může IP WatchDog2 Lite restartovat až dvě zařízení, připojená k jeho reléovému výstupu AC 50V/0,5A (DC 30V/1A).

Při změně stavu kteréhokoli z připojených zařízení může IP WatchDog2 Lite odeslat upozornění přímo jako SNMP Trap nebo jako Email na dvě adresy, případně nepřímo prostřednictvím HWg-SMS-GW3 jako SMS nebo prozvonění na jedno telefonní číslo.

Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server. Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android. Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-Trigger.

IP WatchDog Lite používá následující čtyři metody detekce funkce pro sledované zařízení:

 • Ping Out: IP WatchDog2 periodicky odesílá PING dotazy
 • Ping In: IP WatchDog2 čeká na PING ze zařízení na definované IP adrese
 • Web client: WatchDog2 periodicky detekuje funkci zadané web stránky (web serveru)
 • Web server: IP WatchDog2 čeká na dotaz na vnitřní WEB stránku
 • 10x sledovaný kanál na LAN
 • 2x reléový výstup AC 50V/0,5A (DC 30V/1A)
 • 1x SNMP Trap; 2x E-mail; 1x "SMS+prozvonění" (přes externí GSM bránu)
 • Změna stavu sledovaného zařízení odešle upozornění přes Email, SMS, SNMP trap, případně aktivuje DO relé a akustický alarm.
 • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server.
 • Pro prozvonění nebo SMS lze použít na stejné LAN síti umístěnou SMS bránu HWg-SMS-GW3.
 • Data logger pro až 200 záznamů. Prostřednictvím softwaru HWg-PDMS lze zaznamenaná data exportovat do MS Excel.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran (SCADA apod.). Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).

Horizontal menu

Online Demo: 
OBSOLETE: AddressOBSOLETE_GPSAddresspoint
Prague
Czech Republic
POLYGON ((12.090589 48.5518081, 12.090589 51.0557185, 18.8592361 51.0557185, 18.8592361 48.5518081, 12.090589 48.5518081))
HW group Office, Formanská 296, 149 00 Praha, Czech Republic