You are here

IP WatchDog Lite

Product canceled
 
New product Available

IP WatchDog Lite sleduje funkci ethernetových zařízení. Na rozdíl od své plné verze se funkčnost zařízení detekuje pouze sledováním pomocí PINGu. Pokud nedojde v nastaveném čase k odezvě, IP WatchDog Lite provede RESET zařízení nebo přepnutí na záložní komunikační okruh (spuštění alarmu a podobně). Jedno zařízení IP WatchDog Lite může nezávisle monitorovat až dvě zařízení, jako jsou například servery, routery, přístupové a zabezpečovací systémy.

  • Ethernet - RJ45 (10BASE-T - IEEE 802.3).
  • Dvě nezávislá relé určená pro reset nebo spuštění monitorovaných zařízení se dvěma přepínacími kontakty
  • Jeden kontakt relé vždy bezpotenciálový, druhý připojený na napájecí napětí IP WatchDogu
  • Ruční obsluha (zapnutí / vypnutí / restart) monitorovaných zařízení.
  • Časová synchronizace z internetu / intranetu pomocí protokolů TIME, NTP/SNTP nebo DayTime.
  • Způsoby konfigurace zařízení:
  • WWW stránka – konfigurace činnosti zařízení včetně možnosti ruční obsluhy relé.
  • UDP Config – konfigurace základních síťových parametrů (MASK, IP, Gateway).
  • TCP Setup – vzdálená konfigurace základních parametrů v terminálu po TCP.
  • Zabezpečení přístupu a ovládání relé:

Horizontal menu

Online Demo: 
OBSOLETE_GPSAddresspoint
Prague