You are here

HWg-PWR3/12/25

HWg-PWR je chytrá ethernet gateway pro vzdálený sběr a dohled spotřeby energie. Pro měření spotřeby vody, elektřiny a dalších energií se používají externí měřiče s M-Bus rozhraním. K jednotce HWg-PWR lze připojit 3 / 12 / 25 M-Bus měřičů. Jednotlivé měřiče (elektroměr, vodoměr, plynoměr, kalorimetr a další) jsou výrobkem třetích stran a připojují se pomocí rozhraní M-Bus. HWg-PWR je chytrá gateway, monitoruje spotřebu energií a varuje při hodnotách mimo rozsah. Jednotka obsahuje web rozhraní, grafy, SNMP a Modbus/TCP výstup, logování dat, email a SMS poplachy atd..

 • Ethernet: RJ45 (100 Mbit)
 • WEB: Vestavěný web server, grafy
 • Vstup dat: 3 / 12 / 25 Vnějších měřičů s rozhraním M-Bus (EN 13757-2)
 • Napájení M-Bus: měřiče napájeny z HWg-PWR
 • M-Bus standardy: EN 13757-2 (fyzická vrstva) & EN 13757-3 (aplikační vrstva)
 • Proměnné (datové body): Max 100 různých proměnných ze všech max 25 měřičů
 • M-Bus: Automatická detekce měřičů a dostupných veličin
 • Digitální vstupy: 8x DI vstup detekce fáze 110/230V (detekuje výpadek jističe)
 • Logování dat: 170.000 hodnot (3 hodnoty každých 15 minut = 590 dní)
 • Napájení: 110 nebo 230V stř.
 • Mechanické provedení: Montáž na DIN lištu
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP
 • Reakce na mezní hodnoty: SNMP trap, Email, SMS (přes SMS-GW)
 • Portál: Protokol HWg-Push, lze připojit do SensDesk.com
 • Grafy: Logování hodnot s možností vykreslení grafu
 • Počítadlo: Nezávislé počítadlo energie pro pravidelné odečty spotřeby (den, týden, měsíc, rok ...)
 • Report: Periodické zasílání naměřených hodnot Emailem
 • Podpora pro programátory: HWg SDK
 • SMS Gateway: Zařízení může posílat SMS pomocí externího "HWg-SMS-GW" bez jakéhokoli softwaru.
 • Podporovaný software: HWg-PD Trigger; HWg-PDMS; SNMP software 3. stran
 • Externí M-Bus měřiče (výrobky třetích stran)
 • M-Bus dostupné veličiny záleží na použitém měřidle - doporučujeme vždy ověřit dostupnost veličin u výrobce!
 • Možnost použití certifikovaných a kalibrovaných měřičů
 • Možnost jednofázových i vícefázových elektroměrů
 • Použití jednotarifních i vícetarifních měřičů
 • Lze měřit i velmi vysoké proudové zatížení pomocí proudových transformátorů
 • Příklady typicky načítaných veličin: Okamžitý příkon, Celková spotřeba, Napětí fází, Proud fází, cos φ, Rychlost proudění

Horizontal menu