IP Serial, Utilities

Utility

 • Aplikace Hercules SETUP

  Aplikace Hercules SETUP je užitečný terminal pro obsluhu sériového portu (RS-485 nebo RS-232 terminál), UDP/IP a TCP/IP (Client nebo Server).

 • HWg Calibrator

  HW calibrator slouží k nastavení kalibrace (shift) u senzorů v zařízeních připojených přes jednotky Poseidon

 • HWg Upgrader

  Aplikace pro hromadný update zařízení HW group.

 • HWg-Config / UDP Config

  Program pro přiřazení IP adresy zařízením HW group.

 • PosDamIO

  Windows/Linux aplikace příkazové řádky pro ovládání Poseidon & Damocles.