You are here

Security & Home automation

  • Windows aplikace pro řízení přístupu do rozvaděčů. Vzdálené otevírání dveří rozvaděčů pomocí RFID, SMS nebo kliknutí operátora nejen pro datová centra. Centrální správa databáze, log přístupů pro každý rozvaděč, signalizace otevřených dveří v uličce a další funkce.
    Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
  • Windows application for controlling access to cabinets in a data center. Remote opening of cabinet doors using RFID, SMS, or operator command, not limited to data centers. Central database administration, access logs for each cabinet, alert to open doors in an aisle, and more.
    Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input