Mobilní aplikace

  • SensDesk Mobile

    Mobilní aplikace pro sledování stavu senzorů na mobilním zařízení s OS Android.

  • IP Sensors Eye, IP Sensors Eye pro

    Mobilní aplikace pro sběr dat z více IP senzorů. Z každého zařízení lze vybrat a zobrazit požadované veličiny z připojených senzorů.