You are here

HW group

 • SensDesk is an Internet service where you can connect your sensors, monitoring devices. From a single interface, you can manage all of your devices, monitor the status on a map, compare trends of variables in time, and process alarm alerts.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
  Q4/2014 NO NO Q3/2014 NO
 • SAL232 je jednoduchý volný program, který loguje data přijatá ze sériového portu RS-232. Přijatá data jsou uložena včetně časových značek, ze kterých lze vyčíst časové souvislosti přijatých dat. Nahraná data lze uložit do souboru v RTF formátu.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • PS Eye je aplikace pro sběr a ukládání nejen CDR dat z jednotek PortStore. Program je volný pro sběr dat ze tří zařízení, placená verze podporuje až 64 zdrojů dat (IP adres).
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Windows/Linux aplikace příkazové řádky pro ovládání Poseidon & Damocles. Sepněte výstup Poseidonu snadno a rychle pomocí ikonky na ploše a zavolání PosDamIO.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
  NO NO NO NO NO
 • Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Windows/Linux aplikace příkazové řádky pro ovládání výstupů (relé).
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • IP Relay Control is a software designed for working with the IP relay device. You can control the relay contacts with a single click. The IPRC is a single executable, there is no need to install. If you need to control the IP Relay from your application, you can use the (Borland C++ 6.0) source codes, which are available to download.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • HWg-Trigger je Windows software, který upozorní na výpadek jednoho zařízení z deseti na seznamu, spouští aplikace nebo přeposílá poplachy na SMS. Pro každou podmínku (např. jeden ze senzorů mimo rozsah) lze nastavit akci (např. zobraz okno s upozorněním).
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
  YES
 • HWg-SDK is a package of programming examples and APIs for various HW group products. Various programming languages, Unix, Windows and other programming platforms. The SDK is designed to reduce the time for integrating HW group devices at the client's side.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Windows aplikace pro řízení přístupu do rozvaděčů. Vzdálené otevírání dveří rozvaděčů pomocí RFID, SMS nebo kliknutí operátora nejen pro datová centra. Centrální správa databáze, log přístupů pro každý rozvaděč, signalizace otevřených dveří v uličce a další funkce.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Windows application for controlling access to cabinets in a data center. Remote opening of cabinet doors using RFID, SMS, or operator command, not limited to data centers. Central database administration, access logs for each cabinet, alert to open doors in an aisle, and more.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Program pro přiřazení IP adresy zařízením HW group. Najde zařízení po síti, ukáže Vám jejich unikátní MAC adresu a umožní Vám nastavit IP, MASK a GW zařízení..
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Application HWg-Upgrader allows mass firmware update/upgrade and configuration of HWg devices via Ethernet.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Windows aplikace pro sběr dat ze senzorů a vstupů po síti GSM (HWg-Ares) a LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR). Export dat na pozadí. Jednoduchá analýza a práce s daty pomocí MS Excel.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
  NO NO NO NO YES
 • Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • HW VSP3 je softwarový ovladač, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, (například COM 5) a data z tohoto portu přesměruje po síti TCP/IP na jiné hardwarové rozhraní, určené IP adresou a portem. HW VSP3 podporuje NT services a Windows 8.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Mobilní aplikace enTemp zobrazí všechny hodnoty ze vzdálených IP senzorů.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Aplikace Hercules SETUP je užitečný terminal pro obsluhu sériového portu (RS-485 nebo RS-232 terminál), UDP/IP a TCP/IP (Client nebo Server). Byla vytvořena pro interní užití společnosti HW group , ale dnes osahuje spoustu funkcí v jedné aplikaci a je poskytována jako freeware! S našimi originálními zařízeními (Serial/Ethernet Converter, RS-232/Ethernet Buffer or I/O Controller) může být rovněž využita pro UDP Config.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
 • Please note that this application only works with HW group IP sensors (Temperature, Energy, Water Leak, DI, etc..). SensDesk Mobile is Android application used to display all your sensors on the screen of mobile device. Connect your IP sensors from HW group to the online portal SensDesk.com. Setup your account and use your tablet or mobile phone as simple overview for all your sensors.
  Alarm escalation BacNet output (higher system) CVS Export DO (Digital Output) control over IP E-mail input
  NO