You are here

Power Detector

Detektor přítomnosti síťového napětí

Power detector je zařízení určené pro detekci přítomnosti síťového napětí v rozsahu 110–230V střídavého proudu v elektrické zásuvce. Galvanicky oddělený relé výstup (NO) lze připojit na digitální vstup (DI) ke všem zařízením HW group.

Power Detector detekuje přítomnost síťového napětí, kterou signalizuje relé výstupem (galvanicky odděleno).

Power Detector lze připojit například na DI vstup Poseidon2 3266 nebo Damocles2 MINI a detekovat přítomnost napájecího napětí na vstupu UPS.

Power Detector se dodává ve verzích pro jednotlivé provedení zásuvky, nebo v mezinárodním provedení s adaptéry do EU / UK / US  zásuvky.

Relé výstup je typu NO, stav sepnuto signalizuje přítomnost 110-230V. Na relé výstup lze připojit až 50V/130mA, odpor max. 10 Ohmů.

  • provedení do zásuvky
  • vyměnitelné zásuvkové vidlice (International, US, EU and UK)
  • galvanicky oddělený relé výstup max. 50 V / 130 mA
  • odpor v sepnutém stavu max. 10 Ohm

Horizontal menu