You are here

HWg-WLD Relay: Detektor zaplavení vodou

HWg-WLD Relay detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (2+2m). Zaplavení vodou nebo odpojení detekčního kabelu je signalizováno sepnutím relé (NO/NC). Senzor lze připojit i k jednotkám Poseidon2 nebo Ares pomocí 1-Wire UNI rozhrani (RJ11). Nasákavý detekční kabel reaguje již na malé množství vody, etylen-glykolu nebo jiné vodivé kapaliny.

HWg-WLD Relay používá k detekci zaplavení detekční kabel „WLD sensing cable A“ v délkách od 0,4m do 85m (v balení 2m detekčního kabelu). Voda nebo jiná vodivá kapalina je detekována po celé délce detekčního kabelu. Kabel detekce zaplavení může být prodloužen nedetekčním kabelem o dalších 100m do celkové délky 185m.

HWg-WLD Relay lze použít samostatně s napájením 12V a relé výstupem, nebo jako čidlo připojené po 1-Wire UNI k jednotkám Poseidon.  Relé výstupy signalizuje detekci zaplavení i odpojení kabelu. Dodává se včetně detekčního kabelu 2m.

  • Detekuje zaplavení detekčního kabelu 2m. Zaplavení detekováno po celé délce kabelu.
  • Signalizace odpojení, poškození či utžení detekčního kabelu
  • Pomocí 1-Wire UNI výstupu lze WLD Relay připojit k jakékoliv jednotce Poseidon2 nebo Ares.
  • Relé výstup NO/NC z WLD Relay lze připojit do jakéhokoliv DI vstupu.

Horizontal menu