You are here

100A (30A) DC Current probe 1W-UNI

100A (30A) DC Current probe 1W-UNI je senzor, sestávající z proudového bočníku s převodníkem, určený pro měření stejnosměrného proudu až 100A (30A). Proudový bočník je do měřeného okruhu připojen přímo (přerušuje ho). Stejnosměrný proud je měřen v obou směrech.

1-Wire UNI výstup senzoru lze připojit k zařízením řad Poseidon2 a Ares. Spolu s jedním z těchto zařízení může senzor 100A (30A) DC Current probe 1W-UNI sloužit jako systém včasného varování pro případ přetížení přívodu proudu nebo změny směru toku proudu (nabíjení/vybíjení).

Senzor je vhodný pro sledování příkonu na 12V / 24V nebo 48V stejnosměrného napájení, což umožňuje jeho široké využití, například pro sledování nabíjení akumulátorů nebo sledování spotřeby v telekomunikačních aplikacích.

  • Proudový rozsah 0-100A DC (0-30A DC); Rozlišení zobrazované jednotky 0,1A; Přesnost měření 2%
  • Odpor bočníku/úbytek při 100A (100A verze): 0,6mOhm/60mV; při 30A (30A verze): 2mOhm/60mV
  • Sběrnice 1-Wire UNI je galvanicky oddělena od měřené jednotky
  • Měřené napětí max. 60V
  • Délka přívodního vodiče mezi bočníkem a převodníkem 1m
  • Napájení ze sběrnice (1-Wire UNI), max. 2 senzory na aktivní port
  • Rozhraní 1-Wire UNI (2x RJ11 pro zapojení do série)
  • Lze připojit k zařízením řad Poseidon2 (LAN) or Ares (GSM)
  • Konvertor je určen pro vnitřní instalaci

Horizontal menu