Přehled aplikačních poznámek - IP Serial

Many simple IT devices offer only a serial interface for local data handling and capture. With IP serial converters, remote data capture and system control via Ethernet, both LAN and WAN networks, can be easily implemented.

 • AN22 - How to send an e-mail from the PortStore buffer device

  The PortStore buffer device has the facility to send e-mail alert when power failure occurs or the buffer is getting full.

 • AN23: Serial Tx Pause for Eth/RS-232 converter

  This application note describes how to pause the remote transmition of data on Ethernet/RS-232/485 converters.

 • AN27: I/O Controller - připojení relé pro 230V AC

  /O Controller can read states of digital inputs and control 8 outputs over network. Inputs and outputs are designed for low voltage up to 50V.

 • Jak vyresetovat zařízení

  Reset do továrního nastavení se používá v případech, kdy uživatel zapomněl heslo, pomocí IP access filtru si zavřel do zařízení přístup, nebo kdy chce uvést zařízení do výchozího stavu po testech či při prodeji novému zákazníkovi.

 • Ovládání IP Relé programem NetCat

  IP Relé obsahuje kromě sériového portu RS-232 také dvě relé, jejichž zapnutí/vypnutí lze ovládat po síti Ethernet přes TCP/IP. AN21 popisuje, jak ovládat kontakty relé pomocí příkazové řádky z Windows odesláním vhodné sekvence pomocí programu NetCat.

 • První kroky

  Jak začít se zařízeními HW group